uvodna stran    Računovodski servis  
 
je bil ustanovljen leta 2000 kot posledica rastočega obsega prometa podjetja
in pa tudi za zagotavljanje hitrejših tovrstnih storitev.
Ob pomoči sodobne računalniške opreme, tako strojne kot aplikativne, so se pojavile proste kapacitete
za nudenje računovodsko/knjigovodskih storitev tudi navzven.
 


 
Celovito računovodsko podporo nudimo podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom in društvom:
 
 • izdelamo zaključni račun, z vsemi prilogami
 • izdelamo vmesne preglede poslovanja (mesečne, tromesečne, polletne)
 • vodimo glavno knjigo po metodi dvostavnega knjigovodstva
 • analitično vodimo terjatve in obveznosti (saldakonte) naših komitentov
 • obračunavamo osebne dohodke in ostale prejemke (regrese, podjemne pogodbe, avtorske honorarje itd.)
 • usklajujemo se z Zavodom za pokojninsko in invaldsko zavarovanje (M4/M8), sodelujemo v inšpekcijah SPIZ-a
 • na vašo željo lahko vodimo knjigovodstvo na več stroškovnih mestih in projektih
 • vodimo evidenco osnovnih sredstev, obračunavamo amortizacijo
 • po vašem pooblastilu opravljamo plačilni promet za vaše podjetje ali s.p., doma in v tujino
 • na vašo zahtevo obračunamo zamudne obesti, pripravimo asignacije in kompenzacije
 • po vašem naročilu izdelamo IOP obrazce
 • izdelujemo poročila za AJPES, Banko Slovenije, DURS itd, 
 • e-računi !!!
 • pomoč pri administrativnih in računovodskih opravilih na lokaciji poslovnega partnerja
 

Želimo si DOLGOROČNEGA SODELOVANJA in pripravljenosti na OSEBNOSTNO IN PODJETNIŠKO RAST.

V kolikor se prepoznate v zgornjem opisu, bomo veseli vašega klica ali elektronskega sporočila.